Wat voor bevalling wens je jezelf toe? Waar kunnen we als verloskundigen rekening mee houden? Al je wensen kun je opschrijven in een geboorteplan. Zelf spreken we liever van geboortewensen. Want je kunt plannen wat je wilt maar soms loopt het toch anders als we bedacht hebben.

Een geboorteplan is vooral een communicatiemiddel. Samen met je partner bespreek je wat jullie verwachtingen zijn van elkaar en van de gang van zaken rondom de bevalling. In het geboorteplan leg je vast wat jullie belangrijk vinden tijdens de bevalling; wat jullie ideeën en wensen zijn en hoe je graag wilt dat er met je omgegaan wordt en met jullie baby. Voor de bevalling bespreek je dit document met ons. Wij kunnen nadere uitleg geven en verwachtingen eventueel bijstellen.

 

Een geboorteplan draagt bij aan een positieve ervaring van de bevalling omdat:

  • jullie er over na kunnen denken hoe jullie jullie baby op een rustige manier op de wereld kunnen zetten;
  • je vooraf nadenkt over wat er tijdens de bevalling kan gebeuren en wat je belangrijk vindt. Dit kan rust en een gevoel van controle geven;
  • het een aanleiding is om erover te praten met je partner en met ons;
  • wij je verwachtingen zo nodig kunnen bijstellen;
  • wij jullie in korte tijd goed leren kennen;
  • bij een eventuele overdracht andere zorgverleners goed op de hoogte zijn van jullie wensen.

www.alsbevallenspannendis.nl/Geboorteplan

 

Op deverloskundige.nl vind je een checklist voor het maken van een geboorteplan