Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar vier procent van alle kinderen heeft bij de geboorte een kleine of grotere erfelijke aandoening of aangeboren afwijking die voor problemen kan zorgen later in hun leven. Dit soort afwijkingen kan soms al tijdens de zwangerschap onderzocht worden.

 

Bij prenatale screening kan bekeken worden hoe veel kans je hebt op een bepaalde aandoening bij jullie kindje. Voorbeelden van prenatale screening zijn de combinatietest, de NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek (vaak ’20 weken echo’¬†genoemd die meestal rond de 19e week wordt uitgevoerd).

 

Voor meer informatie over deze onderzoeken kijk op pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom hier vind je ook de keuzehulp-bewust-kiezen.

 

Tijdens het spreekuur gebruiken we deze kaart: NIPT/combinatietest informatiekaart om de voorlichting over de onderzoeken makkelijker te kunnen uitleggen.

Als jullie bij ons op intakegesprek komen bespreken we bovenstaande tests.