Met prenatale screening kan bekeken worden hoe veel kans je hebt op een bepaalde aandoening bij jullie kindje. Voorbeelden van prenatale screening zijn de NIPT en de 13 en 20 wekenecho.

 

Voor meer informatie over de NIPT en combinatietest kijk op pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom.

Hier vind je ook de keuzehulp-bewust-kiezen.

Tijdens het spreekuur gebruiken we deze kaart: NIPT/combinatietest informatiekaart om de voorlichting over de onderzoeken makkelijker te kunnen uitleggen.

 

Via echoscopie is het mogelijk om lichamelijke afwijkingen op te sporen, dit gebeurd tijdens de 13 en 20 weken echo. Lees er mee over op: www.pns.nl/prenatale-screeningen.

 

Als jullie bij ons op intake komen bespreken we bovenstaande tests.