Met prenatale screening kan bekeken worden hoe veel kans je hebt op een bepaalde aandoening bij jullie kindje. Voorbeelden van prenatale screening zijn de combinatietest, de NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek (vaak ’20 weken echo’ genoemd die meestal rond de 19e week wordt uitgevoerd).

 

Voor meer informatie over de NIPT en combinatietest kijk op pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom.

Hier vind je ook de keuzehulp-bewust-kiezen.

Tijdens het spreekuur gebruiken we deze kaart: NIPT/combinatietest informatiekaart om de voorlichting over de onderzoeken makkelijker te kunnen uitleggen.

 

Lees meer over de 20 weken echo op pns.nl/20-wekenecho

 

Als jullie bij ons op intake komen bespreken we bovenstaande tests.